U bent hier: startpagina » nieuws » 351

OVERDRACHT MARGARETHAKERK IN ODOORN

 

 

Op 2 mei jongstleden is het eigendom van de kerk in
ons dorp ten overstaan van notaris Mr. J. van Buiten officieel overgedragen aan de Stichting Oude
Drentse Kerken (SOKD). Daarmee werd dit de vijfde kerk die in eigendom komt bij deze stichting, die zeer nauw verbonden is met de Stichting Drents Landschap.
De scheidend directeur van beide stichtingen, de heer van der Bilt, gaf daarbij aan een zeer tevreden man te zijn. Dat de kerk, in tegenstelling tot de meeste hervormde kerken een naam heeft en dan ook nog van een katholieke heilige, sprak hem als Brabander zeer aan. Deze heilige Sint Margriet, is beschermvrouwe van Odoorn en van de boerenstand en de oogst.  Voor ons als Oringers is het bijna een onthulling dat onze kerk een naam heeft. Onze kerk is verreweg de grootste kerk in het bezit van deze stichting. Hij prees de manier waarop het proces in alle openheid met respect voor de verschillende belangen was verlopen, dat dit anderhalf jaar heeft geduurd zag hij als een bewijs voor de zorgvuldigheid van het proces. Hij sprak daarover zijn waardering uit in de richting van het kerkbestuur.

De stichting ODK zal het gebouw, inclusief interieur en orgel, met eerbiediging van de bestaande functies, behouden voor het nageslacht, ook vanuit de gedachte dat een kerk bijna altijd het hart van een dorp vormt en zeer bepalend is voor het dorpsgezicht. Hij wees op de contacten die er zijn met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur om te komen tot een werkbare beheersvorm voor de dagelijkse praktijk.

Als voorzitter van SOKC kan ik de contacten natuurlijk beamen. Wél wil ik opmerken dat we als stichting hierover nog geen besluiten hebben genomen en dat er nog wel een aantal zaken te bespreken zijn. Ook hier is zorgvuldigheid en openheid natuurlijk van groot belang. Ik kan nu al stellen dat onze stichting bij een positief besluit absoluut behoefte heeft aan versterking van zowel het bestuur als van het aantal vrijwilligers. Er komt dan nogal iets op ons af, maar dat moet voor het dorp Odoorn, met al zijn organisatiekracht, een haalbare kaart zijn. Misschien doen we nog wel een beroep op sommigen van u of, als u zich geroepen voelt, mag u zich natuurlijk ook nu al aanmelden. 

Waar voorheen de kerkenraad medewerking verleende aan dit soort bijeenkomsten, bestaat er nu een werkgroep die de taken rondom de kerkdiensten e.d. van de kerkenraad heeft overgenomen. Zowel de kerkdiensten als ook dit soort activiteiten gaan derhalve gewoon door! De genodigden van diverse organisaties, werden vervolgens door de pastoraal medewerkster, mevrouw Westerik op een bijna poëtische manier toegesproken. De zwerftocht van de grote stenen, die nu de basis vormen van de consistorie, was het begin van het verwerkelijken van een middelpunt, waar mensen samen kunnen komen, waar je omheen verder kon bouwen etc. Zij noemde de kerk een gebouw van verlangen dat onmisbaar is, “niemand wil de kerk kwijt”. Er zijn twee pijlers om mee verder te gaan: verlangen en verbondenheid.
Ook zij sprak warme woorden in de richting van de dames van het kerkbestuur, zowel voor hun rol bij de afwikkeling van dit proces, inclusief het fusieproces met de wijkgemeente Grote Kerk in Emmen, als voor hun rol gedurende een reeks van jaren in het verleden.

Omdat mevrouw Westerik zich niet aan een Drents gedicht van Marchienus Elting durfde of wilde wagen droeg organist Wim Boer dit gedicht, geschreven vanuit het gezichtspunt van de stenen van de vloer van onze kerk, voor. Vervolgens werd de akte ondertekend en werd de koopprijs van € 1,-- betaald, die overigens wel eerst geleend moest worden. We moeten maar hopen dat dit niet symbolisch is. Wim Boer gaf vervolgens het orgel, dat ook monumentaal is trouwens, nog eens volledig “de sporen”. De pannen rabbelden op het dak en dat allemaal midden in ons dorp.

Na het officiële gedeelte kon er natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje worden nagepraat en nader kennis gemaakt. Uiteindelijk was dit toch een historische middag, zo vaak worden geen kerkgebouwen gekocht en verkocht en zeker niet in Odoorn.

Foto; Robin Giesen

 

geplaatst op: 28/05/2016

Terug naar het nieuwsoverzicht