U bent hier: startpagina » sokc » avg._privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING VAN DE STICHTING ORINGER KERK EN CULTUUR

DE STICHTING ORINGER KERK EN CULTUUR (SOKC) is volgens overeenkomst met de eigenaar beheerder van het kerkgebouw met interieur en orgel, Valtherweg 1 in Odoorn.

De stichting werkt onder de naam PODIUM ODOORN en heeft als doelstelling het verzamelen van gelden voor de instandhouding van bovengenoemd gebouw, interieur en orgel.

Zij is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01126750. Deze privacyverklaring is een voortvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die per 25 mei 2018 van kracht is.

De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens DE STICHTING ORINGER KERK EN CULTUUR verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
 2. De Stichting Oringer Kerk en Cultuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
 • donateur bent van onze stichting.
 • vrijwilliger bent binnen onze stichting.
 • bestuurslid bent van onze stichting
 • contact met ons opneemt bijv. via e-mail, een contactformulier op de website of          telefonisch.
 • een activiteit, in welke vorm dan ook, binnen de kerk organiseert of door de stichting laat organiseren
 1.  De Stichting Oringer Kerk en Cultuur verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 • voorletters en naam;
 • geboortedatum;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • rekeningnummer(s);
 • foto's.
 • adressen websites

 

1.3 De Stichting Oringer Kerk en Cultuur kan deze gegevens gebruiken om:

 • rekeningen te versturen, per post of per mail;
 • de donateurs te benaderen door middel van een digitale nieuwsbrief, om automatische incasso ’s te kunnen innen of correspondentie daaromtrent te voeren;
 • de bankgegevens om, als daarvoor in het verleden toestemming voor is gegeven, te verstrekken aan banken om daarmee automatische incasso ’s te kunnen uitvoeren;
 • haar vrijwilligers te benaderen in verband met activiteiten of anderszins.
 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur via e-mail h.klein@sokc.nl voor;

 •             vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 •             inzage in de persoonsgegevens die zij met betrekking tot u verwerkt;
 •             bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de stichting;
 • Het verwijderen van uw gegevens.
 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
 • Stichting Oringer Kerk en Cultuur zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is;
 • Zij bewaart de gegevens op een extern medium, zoals een USB-stick, dat alleen toegankelijk is voor daartoe aangewezen bestuursleden of vrijwilligers;
 • Zij deelt de gegevens, met uitzondering van de hierboven genoemde inning van automatische incasso ‘s, niet met derden.
 • Verder deelt zij de gegevens van het bestuur en de vrijwilligers met de stichting het Drentse Landschap in verband met het feit dat deze bestuurders en de vrijwilligers, als zij daartoe zijn aangemeld, ook vrijwilligers zijn van de laatstgenoemde stichting.
 1. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Wijzigingen zullen ook gemeld worden op de site van de stichting www.sokc.nl.

5.    BESTANDEN EN FOTO'S OP DE WEBSITE

De stichting archiveert op haar website www.sokc.nl nieuwsberichten, aankondigingen van evenementen en foto's van evenementen in de kerk. Ook hiervoor geldt het gestelde in punt 3.

Odoorn, juni 2018