U bent hier: startpagina » sokc » info

   

Geachte bezoeker van onze website

Op de Hondsrug in Drenthe, langs de N34, is een aantal prachtige brinkdorpen te vinden. Eén daarvan is het dorp Odoorn  (historische namen Oderen en Oring). In het centrum van Odoorn, pal aan de brink, staat het historische kerkgebouw van de Vrijzinnige Hervormde Gemeente dat in zijn huidige vorm stamt uit 1898.

Het kerkbezoek loopt in Odoorn, evenals in de rest van Nederland, gestaag terug, en daarmee ook de financiële mogelijkheden om het gebouw in stand te kunnen houden.  Daarom is de Stichting Oringer Kerk en Cultuur opgericht, met als doel culturele activiteiten in het kerkgebouw te organiseren die geld opleveren voor het onderhoud van kerk en interieur. In opdracht van het kerkbestuur is het gebouw van november 2010 tot juli 2011 inwendig grondig gerenoveerd om het beter voor een tweevoudig gebruik geschikt te maken: als kerk voor de Vrijzinnige Hervormde Gemeente en als cultuurpodium voor Odoorn en omstreken.


 


  
Consistorium, opgebouwd uit granietblokken. Als granietblokken konden spreken.

 Eens waren ze onderdeel van het  Caledonisch gebergte
 in Zweden en het  zuiden van Noorwegen.
 Door erosie losgeweekt en door het  landijs verplaatst  gedurende de  voorlaatste ijstijd (het Saalien,  ongeveer  150.000 jaar geleden),  kwamen de granietblokken als  grote  stenen in Drenthe terecht.

Uit deze enorme stenen zijn de granietblokken voor het consistorie van de Hervormde kerk in Odoorn gehakt. Dat moet met de gereedschappen en mogelijkheden van die tijd een hele klus zijn geweest. En hoe stapel je dergelijke grote zware blokken op elkaar zonder hydraulische kraan ?
De granietblokken hebben in de loop der tijd al heel wat meegemaakt. Als ze konden spreken, zouden ze een avond kunnen vullen met de mooiste verhalen.
De oorspronkelijke kerk is gebouwd rond 1200, zo'n 800 jaar geleden dus. Alle muren van de kerk waren tot anderhalve meter hoog opgebouwd uit granietblokken. Helaas stortte de kerk in 1634 grotendeels in. Het achterste gedeelte, het consistorium - ook wel koor genoemd, bleef echter gespaard. Tegen het oude Middeleeuwse koor werd in 1857 een nieuwe, grotere kerk gebouwd. In 1897 zagen de granietstenen van het koor dat de kerk met zijn monumentale Van Oeckelenorgel geheel afbrandde.
In 1898 werden de kerk en het orgel herbouwd in hun huidige vorm.


 

   

Door HIER te klikken, kunt u interessante informatie over het orgel vinden.
Het koor is nu een van de oudst bewaard gebleven gebouwen van Drenthe.
Het aardige is, dat er nog veel informatie bewaard is gebleven over de vele predikanten die in Odoorn de afgelopen 400 jaar op de kansel stonden.
Op de website "over het dorp" die in de linkerkolom staat vermeld onder "Interessante links Odoorn en Drenthe" kunt u HIER (www.odoorn.net/predikanten.html) het een en ander over hen te weten komen.

Na 112 jaar was de kerk aan een grondige renovatie toe. Dat vormde een goede aanleiding om in deze tijden van teruglopend kerkbezoek na te denken over een ruimere bestemming voor het gebouw. Besloten werd om de kerk ook als een cultuurpodium te laten functioneren, als het culturele hart van Odoorn en omstreken. Daartoe werd een renovatieplan opgesteld dat tevens een bouwkundige aanpassing inhield. Na het rondkomen van de financiering van dit plan (met dank aan Rijk en Provincie en enkele particuliere fondsen) werd in november 2010 met de uitvoering ervan een begin gemaakt. Onder voortvarende leding van architect
ir. R. Kouwen werden de werkzaamheden in juli 2011 afgerond. Het resultaat mag er zijn!


 

De Oringer kerk komt nu uitstekend tegemoet aan de eisen die de hedendaagse cultuurconsument stelt. Zo is er nu een podium, een garderobe, een kleine keuken en een gehandicaptentoilet. Maar ook de banken zijn beter zitbaar gemaakt, er is nu meer beenruimte en een deel van de banken is vervangen door comfortabele stoelen. Ook is er vloerverwarming in de kerk aangelegd, wat prettig is voor de voeten maar ook beter is voor het behoud van het orgel.

Het koor, tenslotte, is verfraaid met een prachtig uitgevoerde plafond-decoratie, die de hele ruimte "in het zonnetje zet".


Op vrijdagmiddag 15 juli 2011 was er een feestelijke openingsbijeenkomst in de prachtig gerestaureerde kerk waaraan ca. 80 genodigden deelnamen.

Opening door Tonny Besselse.
(foto Anke v.d. Honert)

 

   
 Plafonddecoratie in koor (foto Anke van de Honert) 

  Onder hen vele vaklieden die aan de restauratie hebben    
  meegewerkt. De voorzitter van het kerkbestuur, mevr. Tonny  
  Besselse, heette enkele bijzondere gasten welkom, die tevens het  
  woord voerden: burgemeester Marco Out, projectleider architect R.    Kouwen en drs. Olav Reijers, directeur van Drents Plateau, onder  
  wiens auspiciën Rijk en Provincie subsidie voor de restauratie  
  verleenden. Ook oud-predikant ds. Frans Brinkman sprak de    
  genodigden toe.

              Kerkinterieur vanaf balkon. (foto Anke v.d. Honert)